Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2015

Dev Tips #Rewrite Prevent duplicate request AJAX when rewrite in Magento

RewriteRule . /index.php [L] # skip POST requests RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST RewriteRule ^ - [L] # browser requests PHP RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.php RewriteRule ^/?(.*)\.php$ /$1 [L,R=301] # check to see if the request is for a PHP file: RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.php -f RewriteRule ^/?(.*)$ /$1.php [L] RewriteRule ^index.php/admin/(.*)$ /admin/$1 [L,R]


Rewrite xóa index.php trên url bằng htaccess

Implement Sticky menu in magento 1.9

<br /> HTML CODE:<br /> <div class="main-container col2-left-layout"><div class="main container"><div class="row"><div class="main-inner"><div class="col-main col-sm-9 f-right"><?php echo $this->getChildHtml('global_messages') ?><br /> <?php echo $this->getChildHtml('content') ?><br /> </div><div class="col-left sidebar f-left col-sm-3" id="fixedFilterLeftSideBar"><div class="sidebar-inner"><?php echo $this->getChildHtml('left') ?><br /> </div></div><div class="clearer"></div></div><?php echo $this->getChildHtml('description_cate')?> <br /> </div></div></div>


<br /> JS CODE:<br /&…

0xc000000f: Fix lỗi mất boot Windows 8.1

Thời gian thực hiện : 5-10'
Window 8.1 noUEFI boot

 Dùng đĩa cài hoặc usb boot win Không install mà vào repair mode
Từ commandline dùng các lệnh sau theo thứ tự từ trên xuống
 bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd
bootrec /scanos
exit

reboot lại máy