Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2015

Magento 2.0 CLI commands

cache  cache:clean  cache:disable  cache:flush  cache:enable  indexer:reindex dev:css:deploy  Compile css to less sampledata:install adminusername Install sample luma theme setup:uninstall re-install magento , clean sampledata , clean db

Command should begin with php bin/magento